W dniu 30.06.2021 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zorganizował festyn rodzinny dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2021 r.” Spotkanie odbyło się w ogrodzie przy ul. Białej 13/33.
W pierwszej części imprezy policjantki z  Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku rozmawiały z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wakacji.
W dalszej części festynu asystenci rodziny zorganizowali zabawy integracyjne, quizy, malowanie twarzy, wyścigi.

Opisy zdjęć dla niewidomych lub niedowidzących:
  • 1.jpg - Ramka z napisem Bezpieczne wakacje oraz naklejonymi obrazkami muszelek. W  ramce z  lewej strony dwie umundurowane policjantki siedzące na krzesłach. Przed nimi grupa dzieci siedząca na trawie. Z prawej strony rodzice siedzący na ławkach.
  • 2.jpg - Zawody sportowe. Troje dzieci skacze na dmuchanych piłkach. W tle rodzice.
  • 3.jpg - Dzieci i rodzice stoją wokół dużej, okrągłej chusty, trzymają za uchwyty.