flaga i godło Polskilogo senior plus

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej czy rekreacyjnej.

Czytaj więcej -->