Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyłącza się do kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Wszelkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy

  

W ślad za poparciem akcji edukacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypominamy o tym, że:

  • wpłaty gotówki (nienależnie pobrane świadczenia) należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe MOPR w Białymstoku; za pośrednictwem Oddziałów Banku Pekao wpłaty można dokonać bezpłatnie;
  • wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej oraz zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach; Kasa czynna jest
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie MOPR, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont.

W trosce o Państwa zdrowie w czasie pandemii zachęcamy do założenia rachunku bankowego, na który będą przekazywane świadczenia – pozwoli to uniknąć osobistego kontaktu z innymi podczas pobierania świadczenia.

Numer konta bankowego należy przekazać drogą mailową na adres właściwego Zespołu Pracowników Socjalnych wskazując dokładne dane osobowe i nr decyzji.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypłaty świadczeń na kartę przedpłaconą.

Szczególnie w obecnej sytuacji zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczeń.