Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Także i w 2021 r. wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Za pomocą systemu SOW możliwe będzie załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, podpisanie i rozliczenie umowy dofinansowania. Wnioski będzie można złożyć elektronicznie (w systemie SOW) oraz w wersji papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłanie drogą pocztową.
Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW można uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Czytaj dalej ...