Od 01.02.2021 r. rozpoczął działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38.

W dniu wczorajszym dokonano oficjalnego otwarcia Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 9, w którym udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Kurluta, Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Pan Andrzej Ostrowski, a także Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pani Małgorzata Urbańska oraz Pani Jolanta Perkowska.

Nowa lokalizacja pozwoliła wprowadzić nowe standardy obsługi klienta. W Zespole Pracowników zorganizowana została sala obsługi Klientów.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Kontakt telefoniczny: 85-879-78-00 do nr -17.