NOWY PODZIAŁ MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA REJONY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.02.2021 r. obowiązuje nowy podział miasta Białegostoku na rejony obsługiwane przez zespoły pracowników socjalnych. Z tym dniem rozpoczyna działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38 w Białymstoku.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.