Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030

Raport z konsultacji społecznych MSRPS na lata 2021-2030 (Skan)

Raport z konsultacji społecznych MSRPS na lata 2021-2030 (Do odczytu)