Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023.

Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024

Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 określa główne kierunki działań Miasta Białegostoku w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem programu jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin oraz wspieranie ich w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023 zawiera analizę sytuacji demograficzno – społecznej Miasta Białegostoku oraz wskazuje na zasoby Białegostoku w zakresie wspierania rodzin. Uwzględnia też działania profilaktyczne podejmowane przez miejskie instytucje i organizacje na rzecz rodzin przeżywających trudności oraz przedstawia organizację systemu pieczy zastępczej w mieście. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom, w szczególności rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie optymalnych form pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziców.

Adresat konsultacji

Adresatem konsultacji są:

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.
  Opinie do projektów należy składać za pomocą ankiety konsultacyjnej przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 października 2020 r.
  Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej udział w konsultacjach.
 1. Mieszkańcy Białegostoku.
  Konsultacje (zgłaszanie uwag i opinii) odbędą się w terminie od 8 do 21 października 2020  r. za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet dostępnych na www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl, które można złożyć do urny w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem „konsultacje pomoc społeczna”. Uzupełnioną ankietę konsultacyjną można też przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie informacji i opinii możliwe jest też podczas dyżurów telefonicznych odbywających się w dniach 8 - 21 października w godz. 09:00-15:00 pod numerami telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

 • 85 678 31 19, 85 678 31 16– w zakresie Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024;
 • 85 688 63 90– w zakresie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2023 – w części dotyczącej wspierania rodziny;
 • 85 742 04 61– w zakresie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2023 – w części dotyczącej rozwoju pieczy zastępczej.

Do pobrania:

Ankieta konsultacyjna dla organizacji pozarządowych (PDF)
Ankieta konsultacyjna dla organizacji pozarządowych (Do odczytu DOCX)
Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców (DOC)
Informacja niespecjalistyczna dla mieszkańców (DOCX)
Ogłoszenie konsultacji społecznych (PDF)
Ogłoszenie konsultacji społecznych (Do odczytu DOCX)
Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 (PDF)
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023 (PDF)