Decyzją Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 r. rozszerzony został katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania dofinansowania w ramach Modułu III programu o: szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogli uzyskać pełnoletni uczniowie w wieku od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych pełnoletni wychowankowie ośrodków w wieku od 18 do 25 roku życia.

Czytaj więcej ...