W czerwcu 2020 r. asystenci Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłosili wśród rodzin objętych wsparciem konkurs na wykonanie pracy plastycznej „Bezpieczne wakacje”. Zadaniem rodzin było wykonanie pracy przedstawiającej sposób bezpiecznego spędzania wakacji.

Do ZAR wpłynęło 20 prac, z których w dniu 15.07 br. wyłoniono zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Obraz przedstawiający prace uczestników konkursu