Ośrodek informuje, iż dysponuje środkami PFRON na dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 r. Środki PFRON zostały pozyskane z rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem w bieżącym roku dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą składać wnioski o dofinansowanie elektronicznie w Systemie SOW https://sow.pfron.org.pl lub papierowo w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Klepackiej 18.