W związku ze zbliżającym się nowym okresem przyznawania świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”.

 

Ważne! Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

 

W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej (2020/2021) będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • świadczenia Dobry start „300+”,
  • świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy),
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o powyższe świadczenia będzie można składać:

  • od 1 lipca 2020 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP,
  • od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową).