Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje o sposobie załatwiania spraw:

  • Interesanci są obsługiwani w budynkach MOPR po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej na konkretny dzień i godzinę.

Wykaz numerów telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, pisma, podania oraz inną korespondencję można składać:

  • drogą elektroniczną,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • w skrzynkach umieszczonych w Zespołach Pracowników Socjalnych, Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Klepackiej 18 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Malmeda Icchoka 8.

Zachęcamy do korzystania z telefonicznych i elektronicznych form kontaktu,
a w szczególności do załatwiania spraw za pośrednictwem internetu: Portalu Empatia, platformy e-PUAP, systemu SOW.

Wpłaty i wypłaty:

Wpłaty gotówki (nienależnie pobrane świadczenia) należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Ośrodka za pośrednictwem Oddziałów Banku Pekao (bezpłatnie).

Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej oraz zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Kasa czynna jest
w godzinach 10.00 - 13.00.

Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie MOPR, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont (zmniejszy to ilość osób oczekujących na wypłatę
w kasie). Numer konta bankowego należy przekazać drogą mailową na adres właściwego Zespołu Pracowników Socjalnych wskazując dokładne dane osobowe i nr decyzji.

Inne informacje:

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracamy się
z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.

Białystok, 22.05.2020 r.