Mieszkańców Białegostoku, którzy przeżywają kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, czują niepokój, lęk, obniżony nastrój czy obciążenie związane z udzielaniem wsparcia osobom chorym (lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy służby zdrowia, wolontariusze itp.) zachęcamy do korzystania z całodobowego, nieodpłatnego wsparcia specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w formie interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego czy socjalnego:

tel. 85 744 50 27  i 85 744 50 28.

Skype:   https://join.skype.com/invite/iPaza0CchVHE