Informacja wstępna

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostaje zamknięty dla interesantów od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania.
Nie oznacza to, że Ośrodek przerywa pracę. Kontakt z pracownikami wciąż jest możliwy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wykaz numerów telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych:
Zespoły Pracowników Socjalnych,
Dział Świadczeń Rodzinnych,
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
pozostałe komórki organizacyjne MOPR.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, pisma, podania oraz inną korespondencję można składać:
• drogą elektroniczną,
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• w skrzynkach umieszczonych w Zespołach Pracowników Socjalnych, Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Klepackiej 18 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Malmeda Icchoka 8.

Kontakt bezpośredni w sytuacjach szczególnych po uprzednim umówieniu się telefonicznym z komórką merytoryczną.

Wpłaty gotówki (nienależnie pobrane świadczenia) należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Ośrodka za pośrednictwem Oddziałów Banku Pekao (bezpłatnie).

Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej oraz zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Kasa czynna jest w godzinach 10.00 - 13.00.

Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie MOPR, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont (zmniejszy to ilość osób oczekujących na wypłatę w kasie). Numer konta bankowego należy przekazać drogą mailową na adres właściwego Zespołu Pracowników Socjalnych wskazując dokładne dane osobowe i nr decyzji.

Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do zasad mających na względzie zdrowie Klientów i pracowników Ośrodka