Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

korzystając z finansowego wsparcia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2019.

            Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z Miasta Białegostoku, które biorą udział
w zajęciach warsztatowych grupy socjoterapeutycznej oraz Treningu Zastępowania Agresji. Celem Projektu jest poprawa umiejętności komunikowania się i nawiązywania przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz poznanie sposobów radzenia ze stresem i agresją. W ramach Projektu dzieci wraz ze swoimi rodzicami biorą udział w wyjściach rekreacyjno-integracyjnych. Uczestniczą również w zajęciach kulinarnych, gdzie pod okiem opiekunów grupy uczą się pozytywnego współdziałania przy przygotowywaniu posiłków, nakrywaniu do stołu i spożywaniu przygotowanych dań. Czynny udział rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej i Treningu Zastępowania Agresji daje możliwość spędzenia wspólnego czasu w sytuacji odprężenia i zabawy oraz wzmocnienia więzi emocjonalnych.