W dniu 05.11.2019 r. w siedzibie ZAR Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku, ul. Biała 13/33 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia „Herbatka
u asystenta”. W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny. Celem spotkania było wskazanie możliwości organizowania czasu wolnego
z dzieckiem.