Ośrodek informuje, że otrzymał dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 362.548 zł na realizację w 2019 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (35.100 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej i 327.448 zł na pozostałe zadania). Istnieje zatem możliwość ubiegania się jeszcze w bieżącym roku o dofinansowania realizowanych zadań.
Wsparcie finansowe będzie udzielane w maksymalnych wysokościach wynikających z przepisów prawnych, aż do wyczerpania środków. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18. Więcej informacji w zakładce: Zadania PFRON.