W dniu 08.10.2019 r. w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Biała 13/33 odbyło się spotkanie grupy wsparcia, poświęcone „Darom jesieni”. W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na piękno barw jesiennych oraz wskazanie możliwości organizowania czasu wolnego  całą rodziną.