W dniu 26.06.2019 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR zorganizował w ogrodzie festyn rodzinny pod hasłem "Bezpieczne wakacje 2019  r." Udział wzięło 45 osób. 

W ramach współpracy z policją, dzielnicowi przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz mieli możliwosć zobaczyć jak wygląda wyposażenie radiowozu policyjnego.