W dniu 12.06.2019. w siedzibie Zespołu Asysty Rodzinnej MOPR w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 odbyło się czwarte spotkanie asystentów rodziny z województwa podlaskiego w ramach "Platformy wymiany doświadczeń". W spotkaniu wzięło udział 41 asystentów. Asystenci rodziny wymieniali się doświadczeniami w kwestiach dotyczących pracy z rodzinami oraz kontynuowano pracę nad "standardami pracy asystenta rodziny województwa podlaskiego"