Dnia 15.04.2019 r. w Zespole ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku odbyły warsztaty plastyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. W zajęciach uczestniczyli nie tylko wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej ale także rodzice biologiczni dzieci i opiekunowie zastępczy. Uczestnicy warsztatów wykonywali ozdoby i kartki wielkanocne, mieli też możliwość wzajemnego poznania się, wspólnej rozmowy i zabawy. Spotkanie upłynęło w miłej, przedświątecznej atmosferze i zakończyło się złożeniem sobie nawzajem życzeń.