Informujemy, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” koordynują realizowanie niżej wymienionych projektów socjalnych:

  1. Projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach; 
  2. Projekt socjalny pn. „WIEMY WIĘCEJ” - mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.