Obchody XXIV Miejskiego Dnia Seniora odbyły się 11 października w Auli Magna Pałacu Branickich gromadząc 200 zaproszonych gości. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W trakcie uroczystości z rąk Prezydenta Białegostoku podziękowania za działalność na rzecz środowiska osób starszych otrzymało 49 seniorów oraz redakcja Podlaski Senior.

Podczas części artystycznej wystąpił chór „Promyczki” z Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku. Seniorzy wysłuchali również koncertu przygotowanego przez Zespół Muzyki Dawnej „Favorito”, chór Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku oraz chór „Schola Cantorum Bialostociensis”. W podziękowaniu za występ „Promyczki” otrzymały kolorowanki. Zespołowi „Favorito” oraz chórowi „Schola Cantorum Bialostociensis” wręczono kubki, zaś uczniom szkoły podstawowej rozdano dzwonki do rowerów.