Odnośnik do artykułu

ZMIANA LOKALIZACJI ZESPOŁU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH NR 11

DS. OSÓB BEZDOMNYCH

Informujemy, iż z dniem 11.10.2021 r.  Zespół Pracowników Socjalnych nr 11 ds. osób bezdomnych zostanie przeniesiony z ul. Białej 13/33 na ul. Klepacką 18 (wejście E).

 Flaga Godlo bez tekstu

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

„Wiem, Umiem i Reaguję”

Czytaj więcej...  →  

Informujemy o kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod nazwą Rights for all seasons/Prawa przez cały rok. Celem kampanii jest podnoszenie świadomości mobilnych pracowników sezonowych  i ich pracodawców w zakresie ich praw  i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ogłasza konkurs

dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych

miasta Białegostoku

nt.

„Najpiękniejszy dzień wakacji”

Odnośnik do artykułu

W dniu 30.06.2021 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zorganizował festyn rodzinny dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2021 r.” Spotkanie odbyło się w ogrodzie przy ul. Białej 13/33.