Logo PFRON

Informujemy, że decyzją Zarządu PFRON z dnia 3 września 2020 r. został wydłużony termin na złożenie wniosku o pomoc finansową w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w ramach Modułu III programu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 października 2020 r.  

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Czytaj dalej --> 

Logo PFRON

Decyzją Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 r. rozszerzony został katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania dofinansowania w ramach Modułu III programu o: szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogli uzyskać pełnoletni uczniowie w wieku od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych pełnoletni wychowankowie ośrodków w wieku od 18 do 25 roku życia.

Czytaj więcej ... 

Logo MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, iż dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Miniaturka przedstawiająca prace uczestników konkursu

W czerwcu 2020 r. asystenci Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłosili wśród rodzin objętych wsparciem konkurs na wykonanie pracy plastycznej „Bezpieczne wakacje”. Zadaniem rodzin było wykonanie pracy przedstawiającej sposób bezpiecznego spędzania wakacji.

Do ZAR wpłynęło 20 prac, z których w dniu 15.07 br. wyłoniono zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Logo MOPR

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18 stopniowo przywraca bezpośrednią obsługę interesantów celem złożenia wniosków. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą począwszy od dnia 29 lipca 2020 r. umawiać się telefonicznie na wizytę w urzędzie celem złożenia wniosków od dnia 3 sierpnia 2020 r.