Logo PFRON

Ośrodek informuje, iż dysponuje środkami PFRON na dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 r. Środki PFRON zostały pozyskane z rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem w bieżącym roku dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą składać wnioski o dofinansowanie elektronicznie w Systemie SOW https://sow.pfron.org.pl lub papierowo w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Klepackiej 18.

Obrazek przedstawiający człowieka podpisującego dokumenty

W związku ze zbliżającym się nowym okresem przyznawania świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”.

Ważne! Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Logo MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza konkurs plastyczny

dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin

zastępczych miasta Białegostoku nt. „Ja za 10 lat”

senior

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż z dniem 1 czerwca   2020 roku wznawia działalność Klubu Seniora przy ul. Białej 13/33.

Zajęcia odbywać się będą   w małych kilkuosobowych grupach z zachowaniem zaleceń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Wszelkie informacje po numerem telefonu: tel. 85 654 48 79

covid19

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje o sposobie załatwiania spraw:

  • Interesanci są obsługiwani w budynkach MOPR po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej na konkretny dzień i godzinę.