Logo Aktywnego Samorządu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I Obszary A, B, C. Także i w 2021 r. wnioski będą rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym SOW. Za pomocą systemu SOW możliwe będzie załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, podpisanie i rozliczenie umowy dofinansowania. Wnioski będzie można złożyć elektronicznie (w systemie SOW) oraz w wersji papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku lub przesłanie drogą pocztową.
Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW. Za złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW można uzyskać dodatkowe 10 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku.

Czytaj dalej ...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza
konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku
nt.
„Kartka wielkanocna”

Od 01.02.2021 r. rozpoczął działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38.

W dniu wczorajszym dokonano oficjalnego otwarcia Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 9, w którym udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Kurluta, Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Pan Andrzej Ostrowski, a także Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pani Małgorzata Urbańska oraz Pani Jolanta Perkowska.

Nowa lokalizacja pozwoliła wprowadzić nowe standardy obsługi klienta. W Zespole Pracowników zorganizowana została sala obsługi Klientów.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Kontakt telefoniczny: 85-879-78-00 do nr -17.

Odnośnik do artykułu

NOWY PODZIAŁ MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA REJONY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.02.2021 r. obowiązuje nowy podział miasta Białegostoku na rejony obsługiwane przez zespoły pracowników socjalnych. Z tym dniem rozpoczyna działalność nowy Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9 przy ul. Witosa 38 w Białymstoku.

Wykaz ulic zgodnie z przyporządkowaniem do Zespołów Pracowników Socjalnych.

Odnośnik do artykułu

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
poszukuje kandydatów na pracowników socjalnych