Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Do pobrania


  1. Zarządzenie nr 21/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 22 lipca 2011r.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255).
  3. Klasyfikacja Wydatków Strukturalnych - aktualizacja 2011r.
  4. RB-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  5. Instrukcja sporządzania rocznych sprawzdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych.