Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 85 6783100 fax 85 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Środowiskowy Dom Samopomocy

- Informacje ogólne -


ul. 11 Listopada 6
15-320 Białystok
tel. 85 653 77 43, fax: 85 653 77 43

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ A,B) realizujących proces wspierająco-aktywizujący, wymagających pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej.

Dom jest ośrodkiem wsparcia realizującym specjalistyczne usługi opiekuńcze, dysponuje 52 miejscami.

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.