Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
UWAGI I SUGESTIE PROSIMY KIEROWAĆ:

- drogą mailową na adres: - sekretariat@mopr.bialystok.pl lub bejsmont@mopr.bialystok.pl
- w formie pisemnej do sekretariatu MOPR ul. Malmeda 8
- listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Malmeda 8 15-440 Białystok