Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „40+” Dojrzałość, lojalność, stabilność oraz „Aktywność kluczem do sukcesu”

Projekt „40+” Dojrzałość, lojalność, stabilność, „Aktywność kluczem do sukcesu” był realizowany od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

więcej...
Podziękowania

Dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Funduszy Europejskich składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za udział w projekcie systemowym „40+” Dojrzałość Lojalność Stabilność „Aktywność kluczem do sukcesu” jak również Wykonawcom oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za zaangażowanie i wieloletnią współpracę.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie od 1.01.2013r. do 30.06.2015r. zrealizował projekt systemowy "Aktywność kluczem do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...


Działania realizowane w 2015 roku


PIERWSZE DZIAŁANIA ZA NAMI


Diagnoza potrzeb osoby uczestniczyły w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili potrzeby i predyspozycje zawodowe oraz kierunki kształcenia zainteresowanych.

więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego