Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
2013 Zadania w roku 2013 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MAiC oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MAiC
Sprawozdanie do MEN
2012 Zadania w roku 2012 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MAiC oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MAiC
Sprawozdanie do MEN
2011 Zadania w roku 2011 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2010 Zadania w roku 2010 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2009 Zadania w roku 2009 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2008 Zadania w roku 2008 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2007 Zadania w roku 2007 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2006 Zadania w roku 2006 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN
2005 Zadania w roku 2005 zrealizowano dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA oraz MEN w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej Sprawozdanie do MSWiA
Sprawozdanie do MEN