Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Placówki udzielające pomocy członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu:

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7
  tel. (085) 744-50-28, (085) 744-50-27 czynny całodobowo - siedem dni w tygodniu.

 2. Punkty konsultacyjne dla osób z problemami alkoholowymi działające w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Zespołach Pracowników Socjalnych:

  • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C, tel. (085) 748-20-28
  • Nr 2 – ul. Siewna 2, tel. (085) 653-85-22
  • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53, tel. (085) 653-86-65
  • Nr 4 – ul. Radzymińska 16, tel. (085) 652-88-01
  • Nr 5 – ul. Berlinga 8, tel. (085) 653-23-04
  • Nr 6 – ul. Bema 2, tel. (085) 742-29-67
  • Nr 7 – ul. Storczykowa 5, tel. (085) 654-69-76
  • Nr 8 – ul. Swobodna 24, tel. (085) 662-00-77

  Punkty czynne są: poniedziałek - od 8.00 do 17.00;
                               wtorek, środa, czwartek, piątek - od 7.30 do 15.30

  Uwaga: Ośrodek nie zajmuje się leczeniem i terapią osób uzależnionych

 3. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny (pomoc dzieciom krzywdzonym) prowadzone przez Białostocki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” - Białystok, ul. Gajowa 79.

 4. Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej - Białystok, ul. Warszawska 32.

 5. Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia - Białystok, ul. Warszawska 47.

Wniosek o wszczęcie postępowania celem zobowiązania do leczenia odwykowego można złożyć w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 pok. 2 (osobiście lub listownie). Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

Dokumenty do pobrania: