Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Linki -


Asystent osoby niepełnosprawnej
http://www.bialystok.pl/682-asystent-on/default.aspx

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://mpips.gov.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl

Portal dla osób z niepełnosprawnością
http://www.niepelnosprawni.pl

PFRON
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych
http://empatia.mpips.gov.pl

Portal Organizacji Pozarządowych
http://www.ngo.pl

Strona czasopisma „Integracja”
http://www.integracja.org

Portal Internet dla niepełnosprawnych
http://www.idn.org.pl

Polski Związek Niewidomych
http://www.pzn.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
http://pup.bialystok.sisco.info

Urząd Miejski w Białymstoku
http://www.bialystok.pl

Urząd Marszałkowski i Sejmik Samorządowy województwa podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/