Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- "Katalog urządzeń i usług
objętych dofinansowaniem ze środków PFRON" -


  1. Treść zmienionego "Katalogu urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON":
  2. Zarządzenie nr 3324/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:
  3. Zarządzenie nr 30/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: