Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Osoby niepełnosprawne

- Aktualności -


Od 1 marca 2019 r. obowiązują następujące kryteria:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 4.863,74 zł
 • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.431,87 zł
 • Dochód osoby samotnej (65%) – 2.977,13 zł.

Ośrodek informuje, iż w 2019 r. otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 4.262.395 zł , w tym na:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 700.000 zł
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 920.000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200.000 zł ,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 360.263 zł,
 • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej – 2.082.132 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 25 marca 2019 r. uchwałą Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

W 2019 r. – ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych – wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania przedstawia się następująco w zadaniu:

 1. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych
  • stopień znaczny / I grupa – 1.167,00 zł
  • stopień umiarkowany / II grupa – 1.051,00 zł
  • stopień lekki / III grupa – 973,00 zł
  • opiekun osoby niepełnosprawnej – 778,00 zł
  • osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego orzeczenia) – 778,00 zł
  • osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia oraz osoba niepełnosprawna w wieku od 16 do 24 lat, a jednocześnie ucząca się i niepracująca (bez względu na stopień niepełnosprawności) – 1.167,00 zł
 2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  -osoby dorosłe

  • do 70% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (z wyłączeniem aparatów słuchowych)
  • aparaty słuchowe – do 44% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie
  •  

   aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

    

   limit NFZ

   refundacja NFZ

   dofinansowanie PFRON

   osoby do 26 roku życia

   2.000 zł

   2.000 zł

   maks. 880

   osoby powyżej

   26 roku życia

   1.000 zł

   700 zł

   maks. 572

    

   -dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 80% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe) aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – maks. 1.600 zł
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 4. –osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 50% kosztów sprzętu
  • rower rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 700 zł
  • orbitrek – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.000 zł
  • bieżnia – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł
  • rotor rehabilitacyjny – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.000 zł
  • urządzenia do masażu (suchej i mokrej rehabilitacji: fotela masującego, maty masującej, itp.) - do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł
 5. likwidacja barier w komunikowaniu się
 6. -osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 60% kosztów przedsięwzięcia
  • zestaw komputerowy – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł drukarka – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 210 zł
  • telefon komórkowy (z opcją wysyłania sms) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz narządu mowy, narządu ruchu - do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 300 zł
  • telefon komórkowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym - do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.500 zł
 7. dofinansowanie likwidacji barier technicznych
 8. -osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 60% kosztów przedsięwzięcia
  • łóżko ortopedyczne – do 60% kosztów, nie więcej jednak niż 1.800 zł
 9. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
 10. - osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 60% kosztów przedsięwzięcia

W 2019 r. zadania: dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie są realizowane.