Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

logo-mac Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Tytuł
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON.
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON.
Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.
Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Informacja na temat wywiadu środowiskowego.
Informacja na temat wywiadu środowiskowego.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).
Informacja na temat zasiłku okresowego.
Informacja na temat zasiłku okresowego.
Informacja na temat zasiłku celowego.
Informacja na temat zasiłku celowego.
Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.
Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.
Informacja na temat zasiłku stałego.
Informacja na temat zasiłku stałego.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.