Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
Spis telefonów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Malmeda Icchoka 8


 • Dyrektor Ośrodka
            85-678-31-01

 • Zastępca Dyrektora Ośrodka
            85-678-31-02

 • Sekretariat
            85-678-31-00
            fax: 85-678-31-03
            mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

 • Główny Księgowy
            85-678-31-11

 • Dział Finansowo-Księgowy
            85-678-31-22
            85-678-31-04

 • Płace
            85-678-31-09
 
 • Dział Świadczeń Społecznych – Kierownik
            85-678-31-10

 • Dział Świadczeń Społecznych
            85-678-31-05
            85-678-31-06
            85-678-31-17
            85-653-75-09

 • Dział Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego
            85-678-31-19
            85-678-31-16

 • Dział Pomocy Instytucjonalnej
            85-678-31-14

 • Dział Opieki nad Dzieckiem
            85-678-31-28
            85-678-31-29
            85-678-31-23

 • Dział Kadr i Administracji
            85-678-31-13
            85-678-31-25
            85-678-31-26

 • Dział Nadzoru i Kontroli
            85-678-31-18

 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
            85-678-31-23

 • Dział Informatyki
            85-678-31-07

 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ul. 11-go Listopada 6
            85-653-77-43

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7
            85-744-50-28
            85-744-50-27

 • Zespół Pracowników Socjalnych nr 9, ul. Krakowska 5
            85-744-58-85
 
 • Zespół Pracowników Socjalnych nr 11 do spraw bezdomnych i cudzoziemców, ul. Biała 13/33
            Bezdomni:  85-688-63-93, tel/fax: 85-653-73-56.
            Sprawy dotyczące skierowań do Domu dla Bezdomnych: 85-688-63-92.

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, tel/fax: 85-740-60-78.

Cudzoziemcy posiadający inne formy pobytu na terenie Polski są obsługiwani w Zespołach Pracowników Socjalnych Nr 1 – 8 wg miejsca zamieszkania w Białymstoku.

 • Klub Seniora, ul. Biała 13/33
            85-654-48-79

 • Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Klepacka 18
            85-743-54-37
            85-654-48-77  
 
 • Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18
            mail: dsr@mopr.bialystok.pl

Informacja w sprawie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych (Rodzina 500+) i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego: 85-748-98-59.

Informacja w sprawie Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych: 85-742-29-00.

Szczegółowy wykaz numerów telefonów Działu Świadczeń Rodzinnych zamieszczony jest w zakładce Świadczenia Rodzinne.

 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33
            85-742-04-61
            85-741-04-96

 • Zespół ds. Asysty Rodzinnej, ul. Biała 13/33
            85-688-63-90
            85-688-63-91

 • Kasa, ul. Klepacka 18
            85-748-98-42