Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

KONKURSY


  1. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 27.02.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2018 - 2020

  2. Zarządzenie Nr 371/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2018 – 2020

  3. Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 19.06.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

  4. Informacja o unieważnieniu otwrtego konkursu ofert