Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

KONKURSY


 1. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 27.02.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2018 - 2020

 2. Zarządzenie Nr 371/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2018 – 2020

 3. Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 19.06.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

 4. Informacja o unieważnieniu otwrtego konkursu ofert

 5. Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 20.09.2018 r. Dyrektora MOPR „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 6. Informacja o unieważnieniu otwrtego konkursu ofert nr. 49/2018

 7. W dniu 29.10.2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert na stronie MOPR, można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

 8. Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 22.11.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

 9. Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 22.11.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

 10. Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 22.11.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

 11. Zarządzenia Nr 1396/2018 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

 12. Zarządzenia Nr 61/2018 z dnia 23.11.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

 13. Zarządzenia Nr 1397/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 14. Informacja dotycząca wyboru ofert na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”, które realizowane będzie w okresie od 19.11.2018 r. do 31.12.2018 r