Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

KONKURSY


Zarządzenie Nr 26/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 stycznia 2017r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017r.  1. Zarządzenia Nr 18/2017 z dnia 05.04.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku  2. Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 28.09.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku  3. Zarządzenia Nr 43/2017 z dnia 23.11.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku  4. Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 23.11.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku  5. Zarządzenia Nr 45/2017 z dnia 23.11.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku  6. Zarządzenia Nr 46/2017 z dnia 23.11.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku