Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

  1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
  2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
  3. Wniosek 500+