Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ


ul. Biała 13/33, Białystok
tel.:(85) 6886390; 6886391


DOM PEŁEN MIŁOŚCI

SZCZĘŚLIWI RODZICE

UŚMIECHNIĘTE DZIECIKim jesteśmy ?

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące kwestii opiekuńczo- wychowawczych. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów. Asysta rodzinna opiera się na zasadzie pomocniczości, partnerstwie i współpracy oraz dobrowolności.


Czym się zajmujemy ?

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.


Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

Pracujemy z:

 • rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nawet w sytuacji umieszczenia dzieci poza rodziną;
 • małoletnimi rodzicami opuszczającymi młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy i wychowującymi dziecko;
 • koordynujemy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z ustawy „Za życiem”.

Formy wsparcia

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 20. Kontaktuje się z rodziną nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.


Ponadto proponujemy:

 • poradnictwo w rozwiazywaniu problemów dotyczących wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio w Zespole ds. Asysty Rodzinnej lub za pośrednictwem strony internetowej adres emaliowy: asysta@mopr.bialystok.pl - udzielamy odpowiedzi na korespondencje jeżeli zawiera ona: imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 • „Mądry rodzic”- spotkania na których rodzice nabywają umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, edycja składa się z 10 spotkań;
 • „Herbatka u asystenta”- grupy wsparcia prowadzone przez asystentów;
 • porady na temat naturalnego planowania rodziny;
 • „Biblioteka asystenta”- rodziny objęte wsparciem asystenta mają możliwość wypożyczenia książek związanych z wychowywaniem dzieci;
 • „Bank czasu” - czyli wymiana usług świadczonych sobie wzajemnie przez rodziny;
 • udział w akcji„ Rzecz za uśmiech”;
 • imprezy, konkursy i inne.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystent rodziny realizuje wsparcie i pedagogizację rodziców. W pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii systemowej i dialogu motywującego.


Cuda z papieru

W dniu 05.03.2019 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia „Herbatka u asystenta” poświęcone „cudom z papieru”. W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny. Rodzice wspólnie z dziećmi i asystentami wykonali rzeczy z papieru m.in. bukiety kwiatów.

Celem spotkania było zainteresowanie sztuką origami, rozwijanie zdolności manualnych.


Ferie w ZAR
ZABAWA, AKTYWNOŚĆ RODZINA

W styczniu 2019 r. w ramach ferii zimowych asystenci Zespołu ds. Asysty Rodzinnej zorganizowali dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny dwa spotkania. Celem „Ferii w ZAR” była aktywizacja rodzin oraz wskazanie rodzicom, jak można twórczo, bez użycia kosztownych materiałów, spędzać czas z dziećmi.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 23.01.2019 r. Uczestnicy zostali zaproszeni do wykonania swoich wymarzonych domków. Dostępnymi materiałami były różnej wielkości kartony, stare firanki, bibuła, farby.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 30.01.2019 r. Poświęcone było lepieniu z masy solnej. Dzieci i rodzice tworzyli przeróżne formy. Powstały zwierzątka, kwiatki i serduszka.

W dalszej części zajęć dzieci i rodzice wzięli udział w grach integracyjnych: „Jeżyk”, „Gorące krzesła” oraz w zabawach z liną.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, chętnie brali udział w proponowanych zabawach. Dzieci i rodzice wychodzili z zajęć z uśmiechem na twarzy.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 2018

W listopadzie 2018 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs na rodzinne wykonanie „Gwiazdy Betlejemskiej”. Dzieci z pomocą rodziców wykonały gwiazdy.

W dniu 28.12.2018 r. w siedzibie ZAR odbyła się impreza choinkowa pod nazwą "Spotkanie z Mikołajem" podczas której podsumowano konkurs. Łącznie na konkurs wpłynęło 43 prace. Rodziny powitała i rozpoczęła zabawę Dyrektor MOPR Pani Małgorzata Urbańska.

Spotkanie składało się z dwóch etapów. W pierwszej części uczestnicy udekorowali wcześniej przygotowane gwiazdki betlejemskie, wypisując na nich życzenia noworoczne.

W drugiej części zorganizowano zabawę karnawałową. Dzieci uczyły się wierszyka i tańca, którym przywitano Mikołaja.

Wspólna zabawa z Mikołajem przy muzyce.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni. Oprócz nagrodzonych za, I, II i III miejsce wszyscy uczestnicy otrzymali upominek od Mikołaja.

Na koniec wykonano wspólne zdjęcie.

Mikołajkowe upominki

W dniu 04.12.2018 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się spotkanie grupy wsparcia poświęcone "Mikołajkowym upominikom". W spotknaiu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.

Rodzice wspólnie z dziećmi i asystentami tworzyli ozdoby świąteczne z wykorzystaniem m. in rolek po papierze toaletowym, koralików, szyszek, sznurka i innych rzeczy.

Celem spotkania było kształcenie umiejętności organizowania czasu wolnego rodziny oraz wprowadzanie radosnego przedświątecznego nastroju.

Uczestnikom towarzyszyła atmosfera radości.

Podczas zajęć rozmawiano o obyczajach i tradycjach świątecznych.

Zachęcano rodziców i dzieci do tradycji wspólnego kolędowania

Podczas zajęć rozwijano zdolności plastyczne, myślenie twórcze

LISTOPADOWE LAMPIONY
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

W dniu 06.11.2018 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Tematem spotkania były „ Listopadowe lampiony z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości".
Rodzice wspólnie z dziećmi oraz asystentami tworzyli lampiony ze słoików wg. instrukcji oraz własnych pomysłów. W trakcie prowadzono rozmowy: jak można spędzać czas z dziećmi, jak rozwijać ich zainteresowania itp.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Platforma wymiany doświadczeń

W dniu 23.10.2018 r. w siedzibie ZAR przy ul. Białej 13/33 odbyło się kolejne spotkanie asystentów rodziny z województwa podlaskiego w ramach „Platformy wymiany doświadczeń”. Celem spotkania była wymiana informacji pomiędzy asystentami, podzielenie się osobistym doświadczeniem oraz podjęcie działań w opracowaniu „ Standardów pracy asystenta rodziny województwa podlaskiego”. Na spotkanie przybyło 27 asystentów.

Kierownik ZAR, Katarzyna Bochenko w imieniu Pani Dyrektor MOPR powitała przybyłych gości.

Spotkanie było podzielone na II części. Podczas pierwszej, kierownik ZAR wspólnie z Agnieszką Niemcunowicz ( asystentem rodziny z gminy Juchnowiec) przekazały informacje z VII Zlotu Asystentów Rodziny w Ostrołęce.

Agnieszka Niemcunowicz, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. przedstawiła cele i działania ww.Stowarzyszenia.

Druga część spotkania odbyła się w formie warsztatowej. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z grup pracowała nad innym problemem niezbędnym do opracowania „Standardów pracy asystenta rodziny województwa podlaskiego”.

Uczestnicy dyskutowali na określone tematy, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wymieniając spostrzeżeni na temat pracy z rodziną.

Ustalono, że dalsza praca będzie kontynuowana drogą mailową. Każdy z uczestników do końca listopada 2018 r. ma możliwość wnieść swoje uwagi.

Dary Jesieni

W dniu 02.10.2018 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się spotkanie grupy wsparcia, poświęcone "Darom Jesieni". W spotkaniu wzięły udział rodziny korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.

Celem spotkania było kształcenie umiejętności organiozwania czasu wolnego z rodziną poprzez tworzenie kompozycji z róznego rodzaju grup tworzyw oraz zwrócenia uwagi na piękno barw jesieni.

Rodzice wspólnie z dziećmi oraz asystentami wykorzystując dary jesieni tworzyli m. in. ludziki z kasztanów, szyszkowe stworki, wykonano stroiki i wianki jesienne.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Każdy miał możliwość prezentacji własnej twórczości.

Festyn rodzinny "Pożegnanie lata"

W dniu 29.08.2018 r. w ogrodzie przy ul. Białej 13/33 odbył się festyn rodzinny, połączony z rozstrzygnięciem konkursu w ramach programu "Bezpieczne wakacje". Do zespoły ds. Asysty Rodzinnej wpłynęły 24 prace o tematyce wakacyjnej. W festynie udział wzięło 27 osób.

Uczestników przywitały Zastępca Dyrektora MOPR Małgorzata Urbańska oraz kierownik ZAR Katarzyna Bochenko.

Spotkanie rozpoczęła wspólna zabawa "Familiada"

Tradycyjnie odbył się konkurs w przeciąganiu liny. Wiele śmiechu i radości wywołało też granie w "Kalambury".

Dzieci świetnie bawiły się w zabawy chustą animacyjną

Ostatnim punktem programu było wręczenie uczestnikom spotkania upominków za wykonane na konkurs prace plastyczne.

Festyn rodzinny "Bezpieczne wakacje"

W dniu 28 czerwca 2018 r. asystenci rodziny we współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku zorganizowali festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje 2018 r.”.

Uczestników festynu w imieniu Pani Dyrektor MOPR powitała kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.

Policjanci z Miejskiej Policji w Białymstoku rozmawiali na temat jak bezpiecznie spędzać czas podczas wakacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne gadżety.

Uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda radiowóz policyjny.

Asystenci rodziny zorganizowali różne zabawy: sportowe, dźwiękonaśladowcze, integracyjne np. odgłosy zwierząt, śpiewanie piosenek dziecięcych, lepienie figur.

Rodzice musieli z zamkniętymi oczami rozpoznać swoje dzieci.

Rodzice z dziećmi brali udział w zawodach drużynowych.

Asystenci również bawili się doskonale.

Malowaliśmy dzieciom twarze. Były tygryski, krokodyle i myszki miki.

Jeden z rodziców na festyn przyniósł upieczone przez siebie ciasto. Wszyscy zostali poczęstowani.

Na koniec festynu Zespól Asysty Rodzinnej ogłoszono konkurs na wykonanie pracy plastyczno- technicznej o tematyce „Bezpiecznych wakacji”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2018 r. na kolejnym festynie rodzinnym, na którym pożegnamy wakacje i powitamy nowy rok szkolny.

Platforma wymiany doświadczeń

W dniu 20.06.2018 r. w siedzibie ZAR odbyło się drugie spotkanie asystentów rodziny z województwa podlaskiego w ramach „Platformy wymiany doświadczeń”, przybyło 33 asystentów.

Spotkanie było podzielone na II części. Podczas pierwszej asystenci rodziny wymieniali swoje doświadczenia w kwestiach dotyczących zagadnień pracy z rodziną, w której występuje problem nadużywania alkoholu. Grupa burzliwie dyskutowała na powyższy temat, dzięki czemu udało się wypracować metody pracy z rodziną, w której wysępuje powyższy problem.

Podczas przerwy kawowej asystenci nie tracili czasu, dzielili się swoimi doświadczeniami, wymieniali swoje spostrzeżenia na temat pracy z rodziną.

Druga część spotkania dotyczyła metod pracy z rodzinami niezaangażowanymi we współpracę z asystentem rodziny. Wypracowano sposoby na zmotywowanie podopiecznych do podejmowania działań na rzecz rodziny.

Po drugiej części spotkania wywiązała się rozmowa na temat ustawy kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wszyscy uczestnicy jednoznacznie stwierdzili, iż jest wiele kwestii do rozmów.

W imieniu Dyrektora MOPR kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej zaprosiła asystentów rodziny z województwa podlaskiego na kolejne spotkanie w ramach „Platformy wymiany doświadczeń”. Uczestnicy zaproponowali debatę na temat stworzenia standardów pracy asystenta rodziny.

Ferie w ZAR - zabawa aktywność rodzina

W styczniu 2018 r. w ramach ferii zimowych zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował dla dzieci objętych wsparciem asystentów dwa spotkania.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24.01.2018 r. i przebiegło według następującego scenariusza. Część plastyczną, rodziny wspólnie z asystentami rodziny wykonali masę solną, z których dzieci odciskały dłonie, tworzyły małe zwierzęta.

Drugą część spotkania wypełniły zabawy ruchowe m.in "jeżyk", "chodzi lisek koło drogi", "stary niedźwiedź mocno śpi", "gorące krzesło".

W dniu 31.01.2018 r. odbyło się drugie spotkanie w trakcie któego robiono kapelusze karnawałowe z papierowych talerzyków. Bawiono się przy muzyce, przeciągano linę, tańczono z balonem, na gazecie, z miotłą.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, chętnie brali udział w proponowanych zabawach i konkurasach. Zarówno dzieci i rodzice wychodzili z zajęć z uśmiechem na twarzy.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 2017


W listopadzie 2017 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs na rodzinne wykonanie świątecznej choinki. Choinkę wykonały 42 rodziny.

W dniu 28.12.2017 r. w siedzibie ZAR odbyła się impreza choinkowa pod nazwą "Sotkanie z Mikołajem" podczas której podsumowano konkurs. Swoj obecnością zaszczyciła nas Dyrektor MOPR Pani Zdzisława Sawicka. Dzieci pokazały Pani Dyrektor wykonane choinki, omawiały sposób ich wykonania.

Uczestnicy udekorowali salę łańcuchem, bombkami. Wspólnie z Mikołajem odbył się konkurs zagadkowy dla dzieci, śpiewano kolędy. Każda rodzina otrzymałą od Mikołaja prezent.

„Platforma Wymiany Doświadczeń”


W dniu 10.10.2017 r. MOPR zaprosił asystentów rodziny ośrodków pomocy społecznej z woj. podlaskiego na spotkanie w ramach projektu ,,Platforma wymiany doświadczeń”, którego celem była wymiana informacji pomiędzy asystentami, podzielenie się osobistym doświadczeniem.

W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie ZAR ul. Biała 13/33 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 47 asystentów rodziny z całego województwa. W imieniu MOPR uczestników przywitała Pani Dyrektor Zdzisława Sawicka oraz Kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Katarzyna Bochenko.


Asystenci podzielili się informacjami na jakich dokumentach pracują, co im się sprawdziło w pracy.

Doświadczenia w pracy. Asystenci dzielili się dobrymi praktyki w pracy z rodzinami. Rozmowy o ustawie „ Za życiem”

Przerwa kawowa, bliższe poznanie się asystentów, podzielenie się refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi spotkania.

Najwięcej emocji wywołała dyskusja o trudnościach jakie napotykają asystenci w swojej pracy z rodzinami. Asystenci rodziny wymieniali się doświadczeniami i poszukiwali sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wynika, że jest zapotrzebowanie na kontunuowanie ,,Platformy wymiany doświadczeń”. dwa razy w roku. Spotkanie oceniono bardzo dobrze.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJA WESOŁA RODZINA”


W miesiącu październiku 2017 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny ogłosił konkurs fotograficzny na zdjęcie „Moja wesoła rodzina”. Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac. Jury wyłoniło zwycięzcę, 2 i 3 miejsce ponadto 3 wyróżnienia. W dniu 30.10.2017 r. w siedzibie ZAR odbyło się spotkanie w rodzinami biorącymi udział w konkursie. W imieniu Pani Dyrektor MOPR zebranych powitał kierownik zespołu.

Rodzice i dzieci bawili się biorąc udział w quizie ,,Jak dobrze mnie znasz’’. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia wiedzy na temat upodobań swoich bliskich.

Każda rodzina omówiła jak było zrobione zdjecie. Wyróżnione prace zostały nagrodzone. Pozostałe osoby otrzymały nagrody pocieszenia.

 

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”


W dniu 23.08.2017 r. w ogrodzie przy ul. Białej 13/33 odbył się festyn rodzinny pt. „Pożegnanie lata” połączony z rozstrzygnięciem konkursu w ramach programu „Bezpieczne wakacje”. Konkurs polegał na zrobieniu znaku drogowego, wpłynęło 21 prac. W festynie udział wzięło 56 osób.

 

W imieniu Dyrekcji MOPR uczestników przywitała Kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Katarzyna Bochenko.

 

Gościnnie wystąpił Klub Seniora z częścią literacką. Seniorki czytały bajki: „Alicja i skrzypce”, „Trzy chrząszcze”, „Czarna owca”.

 

Uczestnicy wzięli udział w Olimpijce na którą złożyły się: bieg w kaloszach, bieg w workach, bieg z piłeczką, rzut do celu, stonoga. Rodzice i asystenci pomagali uczestnikom z zdobyciu pierwszego miejsca.

 

Kolejną częścią programu były zabawy z muzyką. Taniec „Trzy mustangi” i „ Na ziemi zostaje”.

 

Kulminującym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę.

 

Spotkanie zakończyło się zabawa „Łowienie rybki”. Każdy rybak za złowioną rybkę otrzymał cukierki.

 

Festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje”


W dniu 28 czerwca 2017 r. asystenci rodziny we współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku zorganizowali festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje 2017r.”.

Uczestników festynu w imieniu Pani Dyrektor MOPR powitała kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej. Spotkanie rozpoczęto zabawą integracyjną „odjeżdża pociąg na wakacje”.

 

Gdy uczestnicy dotarli na miejsce, zabawy i konkursy związane z temetyką bezpieczeństwa na wakacjach prowadziły policjantki. Uczestnicy otrzymali drobne gadżety.

 

Każdy mógł sfotografować się z policjantem. Byliśmy w radiowozie i na motorze.

 

Policjantki omówiły znaki drogowe.

Przez Zespól Asysty Rodzinnej został ogłoszony konkurs na zrobienie znaku drogowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.08.2017 r. na kolejnym festynie rodzinnym, na którym pożegnamy wakacje i powitamy nowy rok szkolny.

 

Na nasze dzieci nie ma mocnych. W przeciąganiu liny dzieci kontra policjanci – wygrały dzieci.

 

Bawiliśmy się chustą, malowaliśmy twarze, były „gorące krzesła” i tańce integracyjne. Pomimo, że pogoda nie dopisała, nastroje wszystkim dopisywały.

 

Ferie w ZAR - zabawa, aktywność, rodzina


W trakcie ferii zimowych 2017 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował dla rodzin objętych wsparciem asystentów dwa spotkania. Łącznie udział wzięło 50 osób.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zabaw integracyjnych, następnie uczestnicy wzięli udział w krótkich warsztatach plastycznych, w trakcie których wykonali maski oraz przebrania dla dzieci. Milusińscy w przebraniach prezentowali się zebranym na specjalnym czerwonym dywanie. Impreza zakończyła się wspólnym odtańczeniem tańca integracyjnego „Makarena”.

Drugie spotkanie wypełniły głównie gry i zabawy integracyjne przy muzyce: taniec rodzica i dziecka z balonem, tańce na gazecie i zabawa z „gorącym” krzesłem. Asystenci malowali chętnym dzieciom twarze w wybrane wzory. Zorganizowana została gra „50-tka” z zadaniami dla dzieci i rodziców. Spotkanie zakończył tradycyjnie wspólny taniec integracyjny „Kaczuchy”.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, chętnie brali udział w proponowanych zabawach i konkursach. Zarówno dzieci i rodzice wychodzili z zajęć z uśmiechem na twarzy.

 

S z o p k a  
b o ż o n a r o d z e n i o w a


W miesiącu grudniu 2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs na rodzinne wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Dzieci z pomocą rodziców wykonały szopki. Założeniem konkursu było zachęcanie do podtrzymywania tradycji świątecznych, integracja rodziny poprzez wspólnie wykonywanie pracy, wskazania na potrzebę spędzania wspólnie czasu, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i kreatywnego myślenia. Dostarczono 34 prace konkursowe.

W dniu 28.12.2016 r. w siedzibie ZAR odbyła się impreza choinkowa, w podczas której podsumowano konkurs. Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrektor MOPR Pani Zdzisława Sawicka. Gość honorowy obejrzał szopki, rozmawiał z dziećmi na temat sposobów ich wykonania. Dzieci chętnie opowiadały na pytania, z kim wykonywały swoje szopki i z czego są zrobione.

Zorganizowano dzieciom zabawę karnawałową. Dzieci z rodzicami wykonywały pocztówkę z życzeniami świątecznymi oraz pisały życzenia Mikołajowi. Dzieci uczyły się wierszyków i tańca, którym przywitano Mikołaja. Każda rodzina otrzymała od Mikołaja prezent, a od Śnieżynki pocztówkę z życzeniami świątecznymi.

 

Bezpieczne wakacje 2016


W dniu 24.08.2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował kolejną imprezę integracyjną pt.: „Bezpieczne wakacje 2016”. Było to podsumowanie III edycji konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa podczas wakacji. Do konkursu przystąpiło 48 dzieci z 28 rodzin.

Spotkanie odbyło się w ogrodzie przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku. Wszystkich uczestników przywitała Pani Dyrektor MOPR Zdzisława Sawicka.

Gościnnie wystąpił Klub Seniora z przedstawieniem pt.: „Rzepka”. Rodziny z wielkim zaciekawieniem oglądały spektakl, który wywołał wiele śmiechu oraz entuzjazmu.

Seniorzy porwali uczestników zabawy do wspólnego tańca, który świetnie zintegrował rodziny biorące udział w konkursie „Bezpieczne wakacje 2016”.

Kolejnym punktem programu była krzyżówka, którą dzieci rozwiązywały wraz z rodzicami. Uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą o ogólnych zasadach bezpiecznego spędzania wakacji.

Następną zabawą integracyjną był pociąg, który rodziny tworzyły wpisując w przygotowane wagoniki hasła kojarzące się z „Bezpiecznymi wakacjami”, tworząc tym samym jeden wielki pociąg, który porwał uczestników do wspólnego tańca.

Podczas naszego spotkania nie mogło zabraknąć tradycyjnego przeciągania liny, gdzie w pierwszej rundzie zmierzyły się dziewczynki kontra chłopcy, następnie rodzice kontra dzieci. Dzieci miały więcej siły w związku z czym wygrały 1:0 :)

Punktem kulminacyjnym spotkania pt.: „Bezpieczne wakacje 2016” było podsumowanie konkursu plastycznego. Nie mogło zabraknąć nagród oraz dyplomów. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Spotkanie zakończył wspólny taniec integracyjny.


„Każdy ma w sobie coś z dziecka”


W dniu 29 czerwca 2016 r. Zespół ds. Asysty Rodzinnej we współpracy z Klubem Seniora MOPR zorganizował imprezę integracyjną pt. „Każdy ma w sobie coś z dziecka”. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów „Podlaskich Dni Rodziny” i miało na celu integrację środowiska białostockich seniorów oraz dzieci i rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny. Impreza miała miejsce w plenerze, w pięknym ogrodzie przy ul. Białej 13/33.

W imprezie wzięły udział 53 osoby (rodzice z dziećmi) oraz seniorzy. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu seniorskiego teatru. Gra aktorów, świetnie dobrana muzyka oraz kostiumy wywary na widzach duże wrażenie.

Dzieci wręczyły seniorom biorącym udział w przedstawieniu samodzielnie wykonane wcześniej kwiaty.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dzielnicowego asp. Piotra Supronowicza, który po krótce przedstawił projekt dotyczący „Krajowej mapy bezpieczeństwa”.

W dalszej części imprezy dzieci, rodzice i seniorzy zaproszeni byli do udziału w konkursach oraz tańcach integracyjnych. Najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny oraz jedzenie pączków na czas. Zebrani bawili się też świetnie przy konkursie „trzy nogi”.

Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły zabawy z chustą animacyjną Klanzy.

W takcie imprezy można też było wykonać zdjęcie rodzinne w specjalnie przygotowanej ramce oraz w ciekawym nakryciu głowy.

Każdy uczestnik został obdarowany słodkościami, ponadto goście mieli do dyspozycji kącik kawowy.


O z d a b i a m y   c h o i n k ę


W miesiącu listopadzie 2015 r. Zespól ds. Asysty Rodzinnej MOPR ogłosił wśród rodzin objętych wsparciem asystenta konkurs pt. „Ozdabiamy choinkę”. Dzieci razem z rodzicami wykonali ozdoby na choinkę. Naszym celem była integracja rodziny, wskazania na potrzebę spędzania wspólnie czasu, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i kreatywnego myślenia, jak również pokazanie znaczenia wartości podtrzymywania tradycji świątecznych.

Rodziny dostarczyły 34 prace konkursowe, którymi udekorowano choinkę. W dniu 30.12.2015 r. podczas spotkania z cyklu „ Herbatka u asystentów” odbyło się podsumowanie konkursu. Zorganizowano dzieciom zabawę karnawałowa, robiono maski, były quizy. Dzieci uczyły się wierszyków i piosenek, którymi przywitano Mikołaja. Przybycie Mikołaja było dużym przeżyciem dla dzieci i rodziców. Mikołajowi pomagały Śnieżynki. Uczestnicy integrowali się we wspólnej zabawie.

Każda rodzina otrzymała od Mikołaja prezent.

 

Bezpieczne wakacje 2015


Jak co roku Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wziął udział w akcji „Bezpieczne wakacje” w ramach której przeprowadził szereg działań w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Spotkanie w dniu 27.05.2015 r. było poświęcone podstawom pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zaproszeni pracownicy Szkoły Policealnej Nr. 2 Pracowników Służb Społecznych i Medycznych omawiali i demonstrowali metody udzielania pierwszej pomocy dzieciom i osobom dorosłym.

Asystenci rodziny rozmawiali z rodzicami i dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w trakcie wakacji i nie tylko.

W miesiącu lipcu 2015 r. został ogłoszony konkurs na wykonanie pracy plastycznej „Bezpieczne wakacje 2015 r.”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w dniu 26.08.2015 r. Autorzy prac plastycznych przybyli licznie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Za pomocą quizów sprawdziliśmy nabytą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody.

 

Moje bezpieczne wakacje 2014


Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach akcji Moje bezpieczne wakacje podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Asystenci już od maja 2014r. przeprowadzali w rodzinach rozmowy o właściwym zachowaniu nad wodą, w lesie, w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Inicjowali w rodzinach scenki rodzajowe z dziećmi związane z potencjalnymi zagrożeniami.

W czerwcu 2014r. ogłoszono konkurs adresowany do dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta MOPR. Tematem prac były Moje bezpieczne wakacje. Dzieci mogły wykonać prace plastyczne dowolną techniką. Dostarczono 31 prac, które zostały wyeksponowane w siedzibie ZAR przy ul. Białej 13/31. Prace można oglądać do końca sierpnia 2014r.

W dniu 23.07.2014 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Herbatka u Asystenta”. Okazją do spotkania było podsumowanie konkursu plastycznego. Autorzy prac plastycznych przybyli licznie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Po powitaniu uczestników i przedstawieniu planu spotkania, przeprowadzono quiz „Prawda- fałsz” adresowany do dzieci i rodziców, złożony z haseł dotyczących zachowania bezpieczeństwa na wakacjach. Podsumowano konkurs „Moje bezpieczne wakacje” i wręczono dyplomy oraz drobne upominki, na które złożyły się kamizelki odblaskowe, znaczki odblaskowe, koła ratunkowe, materace do pływania oraz inne gadżety.

 

O z d o b a  
b o ż o n a r o d z e n i o w a


W miesiącu listopadzie 2014 r. ZAR zorganizował konkurs na „Ozdobę Bożonarodzeniową” dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny MOPR. Warunkiem udział w konkursie było wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej przez dzieci razem z rodzicami. Założeniem naszym było integracja rodziny i wspólne spędzanie czasu przy wykonywaniu ozdoby, rozwijanie sprawności manualnych i umożliwienie prezentacji posiadanych umiejętności przez dzieci jak również pokazanie znaczenia wartości podtrzymywania tradycji świątecznych.

Rodziny dostarczyły do ZAR 37 prac konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas spotkania z cyklu „ Herbatka u asystentów”. O wynikach konkursu zdecydowali uczestnicy spotkania, oddając głos na wybraną przez siebie ozdobę.

Podczas spotkania rozmawiano o tradycjach związanych ze światami Bożego Narodzenia. Uczestnicy opowiadali o obyczajach celebrowanych w ich domach rodzinach. Dzieci ozdabiały rzeczy z masy solnej (aniołki, gwiazdki, choinki itp.) wykonane przez ich rodziców na wcześniejszym spotkaniu „Herbatka u asystentów”.

Wystawę Bożonarodzeniowych ozdób można obejrzeć w siedzibie ZAR.

 

Laureaci zostali nagrodzeni. Z prezentów najbardziej cieszyły się dzieci.

 

Tak się maluje aniołka wykonanego przez mamę.

 

Zbiorowe zdjęcie uczestników z asystentami.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch


W miesiącu styczniu 2015 r. ZAR zorganizował akcję skierowaną do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny a dotyczącą higieny osobistej, odpowiedniego żywienia i zdrowego trybu życia pod tytułem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzieci z rodzicami wykonały plakaty nawiązujące do tematu akcji. Na spotkaniu „ Herbatka u asystenta” nastąpiło podsumowanie akcji. Oprócz konkursów, zabaw, mieliśmy możliwości wymiany doświadczeń związanych z higieną i zdrowym żywieniem.

Tak wyglądają prace i wykonawcy.

 

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali medale za udział w akcji.

 

Pamiątkowe zdjęcie.